High History
10146 P/E 7/30/2020 Preston Turner
10103 P/E 10/24/2016 Jaska Borner
10073 P/E 10/07/2013 Tom Perri
10004 P/E 11/20/2012 Tom Perri